Plan

Schneider Electric provides assessments to benchmark your current performance, recommendations based on industry best practices and tools to implement improvements and new projects. 
Dla każdego, kto odpowiada za planowanie, budowanie lub eksploatację centrum danych bądź pomieszczenia sieciowego zasadniczym priorytetem jest maksymalizacja dostępności. Współczesny menedżer IT musi jednak zrównoważyć dążenie do tego celu z koniecznością optymalizacji lawinowo rosnących kosztów energii zużywanej w centrum danych. Schneider Electric oferuje usługi oceny ukierunkowane na oba te problemy. Nasza wielopoziomowa strategia usług wspomagających gospodarkę energetyczną obejmuje szeroką gamę audytów centrów danych lub innych środowisk IT i pozwala na wypracowanie rozwiązania zaspokajającego specyficzne potrzeby biznesowe i dopasowanego do konkretnego budżetu.
Więcej informacji