Usługi zdalnego monitorowania

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Remote Monitoring Service (RMS) to łatwa w użyciu, bezpieczna usługa realizowana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności i działania fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. W ramach usługi Remote Monitoring Service klient jest indywidualnie, telefonicznie powiadamiany o wszelkich potencjalnie istotnych problemach. Zapewnimy właściwy kontakt w celu wyjaśnienia i rozwiązania wykrytych problemów. Usługa świadczona jest przez dwa ośrodki zdalnego monitorowania, w których nasi specjaliści przetwarzają informacje odebrane z urządzeń klientów i odpowiednio reagują na wykryte zdarzenia, np. rejestrują je, wysyłają wiadomość e-mail lub telefonicznie kontaktują się z osobą wyznaczoną do kontaktu lub eskalują problemy w miarę potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usługi.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów Numer katalogowy WRMS1YR100N-01 Cena 15 621,00 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła Numer katalogowy WRMS1YR1N-01 Cena 332,09 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów Numer katalogowy WRMS1YR25N-01 Cena 5 073,75 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt 2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów Numer katalogowy WRMS2YR100N-01 Cena 29 520,00 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt 2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła Numer katalogowy WRMS2YR1N-01 Cena 613,77 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt 2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów Numer katalogowy WRMS2YR25N-01 Cena 9 594,00 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Sprawność
Wsparcie dla wielu urządzeń Zarządzaj całą gamą urządzeń APC: jednofazowymi i trójfazowymi UPSami, urządzeniami rozdziału zasilania, urządzeniami chłodzącymi i środowiskowymi, a także innymi urządzeniami InfraStruXure Manager.
Analiza trendów Umożliwia klientowi łatwe przeglądanie zmian w infrastrukturze fizycznej, przyczyniając się do optymalizacji dostępności w centrum danych. Oferuje funkcje graficzne i eksport danych, a także przedstawia relacje między powiązanymi punktami danych.
Udogodnienia
Proaktywna reakcja serwisu Zagrożenia dla infrastruktury fizycznej mogą być przewidywane, rozpoznawane oraz eliminowane szybko i precyzyjnie.
Portal WWW Oferuje centralne repozytorium informacji systemowych z widokiem statusu systemu na panelu kontrolnym.
Dostępność
Całodobowy (24x7) monitoring specjalistyczny Eksperci w dziedzinie urządzeń prowadzą całodobowy monitoring infrastruktury fizycznej, odciążając w ten sposób wewnętrzny personel serwisowy klienta.
Powiadamianie o alarmie Klienci są w czasie rzeczywistym powiadamiani telefonicznie lub pocztą e-mail o wystąpieniu zdarzeń krytycznych, co skraca czas przywrócenia sprawności, zwiększa wydajność i maksymalizuje czas dostępności.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania