Usługi wymiany akumulatorów

Instalacja, wymiana lub demontaż akumulatorów UPS w ramach zintegrowanej usługi dostosowanej do potrzeb klienta.

Dział Schneider Electric Critical Power & Cooling Services oferuje szeroką gamę usług związanych z eksploatacją akumulatorów, które gwarantują utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a w razie potrzeby — wymianę wykonywaną przez certyfikowanych specjalistów. Taki serwis akumulatorów to idealny sposób na uniknięcie niespodziewanych awarii. Co więcej, plan serwisowy może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i budżetu klienta.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Usługa wymiany akumulatorów Numer katalogowy WBATTREPLC Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Usługa wymiany akumulatorów modularnych Numer katalogowy WMBRS Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Udogodnienia
Akumulatory atestowane Akumulatory certyfikowane spełniają warunki specyfikacji producentów i zapewniają sprawne działanie systemu.
Wliczone koszty pracy i podróży W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
Recykling akumulatorów Obejmuje wystawienie użytkownikowi końcowemu certyfikatu poświadczającego zutylizowanie zużytych akumulatorów w sposób zgodny z przepisami krajowymi i lokalnymi.
Wyjmowanie akumulatora Wymontowanie zużytych akumulatorów przez certyfikowanego inżyniera serwisu.
Utylizacja akumulatorów Utylizacja zużytych akumulatorów w certyfikowanym zakładzie utylizacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Udogodnienia
Wyjmowanie akumulatora Wymontowanie zużytych akumulatorów przez certyfikowanego inżyniera serwisu.
Raport podsumowujący usługę Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania