Obsługa

Our world-class services offer a smart way to protect your equipment, ensuring that your system is always operating at peak performance 
Aby zagwarantować najwyższą wydajność Twojego systemu APC, konieczne jest regularne przeprowadzanie usług utrzymania prewencyjnego. Naszą zasadą jest zapobieganie problemom zanim jeszcze się pojawią. Zaawansowane systemy zasilania i wentylacji składają się z komponentów, które zużywają się z czasem. Odpowiednia dbałość i regularny serwis w dużym stopniu zapobiegają niepotrzebnym przestojom i oszczędzają jednocześnie czas i pieniądze. Aby upewnić się, że wystarczająco dbasz o swój system, potrzebujesz specjalnie przeszkolonej załogi, która zna zasady działania produktów APC. Nasze usługi utrzymania prewencyjnego gwarantują Twojemu systemowi odpowiedni poziom serwisowania a Tobie zapewniają spokój, na który zasługujesz.
Więcej informacji
The Extended Warranty enables repair or replacement of your single phase UPS and accessories (PDU) for an additional 1 to 3 years. It includes several additional benefits, like 24/7 Customer Service support, Service Entitlement support and next-business-day shipment of replacement units.
Więcej informacji
Remote Monitoring Service (RMS) to łatwa w użyciu, bezpieczna usługa realizowana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności i działania fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. W ramach usługi Remote Monitoring Service klient jest indywidualnie, telefonicznie powiadamiany o wszelkich potencjalnie istotnych problemach. Zapewnimy właściwy kontakt w celu wyjaśnienia i rozwiązania wykrytych problemów. Usługa świadczona jest przez dwa ośrodki zdalnego monitorowania, w których nasi specjaliści przetwarzają informacje odebrane z urządzeń klientów i odpowiednio reagują na wykryte zdarzenia, np. rejestrują je, wysyłają wiadomość e-mail lub telefonicznie kontaktują się z osobą wyznaczoną do kontaktu lub eskalują problemy w miarę potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usługi.
Więcej informacji
W utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury o newralgicznym znaczeniu najważniejszym problemem jest zapewnienie jej funkcjonowania z maksymalną efektywnością i optymalną wydajnością. Odpowiedzią na te potrzeby jest plan serwisowy Schneider Electric Critical Power and Cooling Services dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
Więcej informacji
Our comprehensive set of battery replacement services, fulfilled by trained and certified professionals, ensure your UPS operates reliably and efficiently. When done proactively, you will avoid unplanned downtime, reduce costs, and safeguard your system’s availability.
Więcej informacji