Obsługa

Schneider Electric helps you maximise your installation’s uptime and control your capital expenditures through proactive maintainance services and facility operation services. 
Remote Monitoring Service (RMS) to łatwa w użyciu, bezpieczna usługa realizowana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności i działania fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. W ramach usługi Remote Monitoring Service klient jest indywidualnie, telefonicznie powiadamiany o wszelkich potencjalnie istotnych problemach. Zapewnimy właściwy kontakt w celu wyjaśnienia i rozwiązania wykrytych problemów. Usługa świadczona jest przez dwa ośrodki zdalnego monitorowania, w których nasi specjaliści przetwarzają informacje odebrane z urządzeń klientów i odpowiednio reagują na wykryte zdarzenia, np. rejestrują je, wysyłają wiadomość e-mail lub telefonicznie kontaktują się z osobą wyznaczoną do kontaktu lub eskalują problemy w miarę potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usługi.
Więcej informacji
Dział Schneider Electric Critical Power & Cooling Services oferuje szeroką gamę usług związanych z eksploatacją akumulatorów, które gwarantują utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a w razie potrzeby — wymianę wykonywaną przez certyfikowanych specjalistów. Taki serwis akumulatorów to idealny sposób na uniknięcie niespodziewanych awarii. Co więcej, plan serwisowy może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i budżetu klienta.
Więcej informacji
With the APC by Schneider Electric Extended Warranty program, you will have peace of mind knowing that in the unlikely event of a failure, your product will be repaired or replaced quickly, minimizing downtime. Schneider Electric offers hundreds of single phase UPS models for its Customers: · From 300 VA to 20 kVA; · Desktop, tower, rack mounted, …; · Line interactive, double conversion; · For computer and peripheral; · For network and server; · Back-UPS, Back-UPS Pro, Smart-UPS, Smart-UPS Online, Symmetra LX, etc. In order to simplify the choice of the extended warranty attached to the respective UPS models, these have been grouped by similar price's models. There are 9 groups for the extended warranties, also called service levels. The service level is indicated at the end of the extended warranty SKU. See example below. Example: WBEXTWAR1YR-SP-01A*: WBEXTWAR= Acronym for warranty extension 1YR = Number of year/s for the warranty extension SP = Service Pack 01A*: = Service level – This is traditionally from SP-01 to SP-08. *Early 2017; SP-01A has been introduced for the EMEA Region only, as the low-end of the service levels, to cover the very small and cheapest UPS models.
Więcej informacji
Aby zagwarantować najwyższą wydajność Twojego systemu APC, konieczne jest regularne przeprowadzanie usług utrzymania prewencyjnego. Naszą zasadą jest zapobieganie problemom zanim jeszcze się pojawią. Zaawansowane systemy zasilania i wentylacji składają się z komponentów, które zużywają się z czasem. Odpowiednia dbałość i regularny serwis w dużym stopniu zapobiegają niepotrzebnym przestojom i oszczędzają jednocześnie czas i pieniądze. Aby upewnić się, że wystarczająco dbasz o swój system, potrzebujesz specjalnie przeszkolonej załogi, która zna zasady działania produktów APC. Nasze usługi utrzymania prewencyjnego gwarantują Twojemu systemowi odpowiedni poziom serwisowania a Tobie zapewniają spokój, na który zasługujesz.
Więcej informacji
W utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury o newralgicznym znaczeniu najważniejszym problemem jest zapewnienie jej funkcjonowania z maksymalną efektywnością i optymalną wydajnością. Odpowiedzią na te potrzeby jest plan serwisowy Schneider Electric Critical Power and Cooling Services dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
Więcej informacji