Moduły IT

Prefabrykowane moduły IT dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, umożliwiające szybkie i łatwe wdrażanie infrastruktury centrum danych przeznaczonej do różnych zastosowań. 
Kontenery SmartShelter są odpowiedzią na problemy typowe dla budowy centrów danych w ośrodkach zamiejscowych, środowiskach przemysłowych i innych miejscach, w których nie ma do dyspozycji osobnego budynku ani osobnego pomieszczenia na centrum danych. Lokując centrum danych bliżej głównego ośrodka, łatwiej można zrealizować przetwarzanie w czasie rzeczywistym i rozwiązywać problemy z opóźnieniami i przepustowością. W zasięgu ręki jest teraz łatwe do wdrożenia centrum danych dla oddziału korporacji, instalacji wydobywczej, kopalni lub wysuniętej bazy wojskowej.

- Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko.
- Możliwe jest elastyczne skalowanie centrum danych w odpowiedzi na zapotrzebowanie.
- Newralgiczne dane są fizycznie chronione.
- Szybciej można rozpocząć działalność w dowolnym miejscu na świecie.
- Możliwa jest także instalacja w miejscach z ograniczonym dostępem do usług budowlanych.
- Cenną przestrzeń można wykorzystać do prowadzenia podstawowej działalności.

Kontenery SmartShelter zawierają całą fizyczną infrastrukturę centrum danych — zmontowaną, przetestowaną i zamkniętą w jednym kontenerze transportowym zgodnym z normami ISO. Są ekonomiczną propozycją dla organizacji zainteresowanych prefabrykowanym centrum danych.
Więcej informacji
Moduły SmartShelter są praktyczną alternatywą dla budowy nowego lub rozbudowy obecnego pomieszczenia IT. Przestrzeń IT można teraz zbudować mniejszym kosztem i w uproszczony sposób — w warunkach fabrycznych. Takie instytucje, jak szpitale, uczelnie i przedsiębiorstwa wieloodziałowe, dzięki modułom SmartShelter odzyskają cenną przestrzeń na prowadzenie podstawowej działalności. Prefabrykowane centrum danych można ulokować na zewnątrz lub w prostym niewykończonym budynku jako autonomiczny system wyposażony w zabezpieczenia fizyczne, nadmiarowe zasilanie i chłodzenie oraz narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania za pomocą kompletnego pakietu oprogramowania DCIM.
- Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko.
- Stopniowa rozbudowa infrastruktury pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne
- Powtarzalne i elastyczne projekty ułatwiają planowanie przyszłej rozbudowy.
- Rozbudowę centrum danych można uzasadnić finansowo, wskazując na korzyść w postaci odzyskania/oszczędności miejsca w budynkach

Moduły SmartShelter zawierają kompletną infrastrukturę fizyczną centrum danych, zmontowaną i przetestowaną w konfiguracji jedno- lub wielomodułowej, tworzącej w pełni funkcjonalną całość.
Więcej informacji
SmartShelter Data Hall to skalowalna infrastruktura centrum danych przeznaczona dla dużych dostawców usług i przedsiębiorstw zainteresowanych budową centrum w etapach po 50–100 szaf i możliwością łatwej rozbudowy w przyszłości. Rozwiązanie składa się z fabrycznie wykonanych modułów IT zawierających po 14–15 szaf. Moduły te są zestawiane w miejscu instalacji, tworząc duże, funkcjonalne pomieszczenie IT. Cała operacja wymaga minimalnego nakładu prac instalacyjno-budowlanych. Prefabrykowane centrum danych można ulokować na zewnątrz lub w prostym niewykończonym budynku jako autonomiczny system wyposażony w zabezpieczenia fizyczne, nadmiarowe zasilanie i chłodzenie oraz narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania za pomocą kompletnego pakietu oprogramowania DCIM. - Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko - Stopniowa rozbudowa infrastruktury pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne - Powtarzalne i elastyczne projekty ułatwiają planowanie przyszłej rozbudowy SmartShelter Data Hall zawiera kompletną infrastrukturę fizyczną centrum danych, zmontowaną i przetestowaną w konfiguracji jedno- lub wielomodułowej, tworzącej w pełni funkcjonalną całość.
Więcej informacji
Prefabrykowane moduły do centrów danych radykalnie przyspieszają i upraszczają proces wdrożenia, a jednocześnie charakteryzują się bardzo wysoką niezawodnością. Moduły IT łączą w sobie funkcje i otwartość typowego pomieszczenia IT z korzyściami, jakie przynosi fabryczny projekt i montaż. Charakteryzują się wysoką efektywnością zarówno na etapie wdrożenia, jak i eksploatacji. Moduły te integrują zasilanie, chłodzenie, szafy, zabezpieczenia i systemy gaśnicze oraz najlepszy w swojej klasie system zarządzania infrastrukturą (Struxureware Expert) w specjalnie zaprojektowanej obudowie. Mogą być instalowane w budynkach lub na zewnątrz, ponieważ przystosowane są do pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych. Z myślą o mniejszych i zamiejscowych instalacjach oferowane są moduły IT będące w istocie autonomicznymi, zintegrowanymi centrami danych z zasilaczami UPS i urządzeniami chłodzącymi z bezpośrednim odparowaniem. W średnich i dużych centrach danych moduły IT używane są razem z systemami zasilania i chłodzenia, tworząc skalowalną i elastyczną infrastrukturę dopasowaną do konkretnego zastosowania. Klient może wybrać jeden z podstawowych wariantów konstrukcyjnych lub zlecić nam adaptację rozwiązania do specyficznych potrzeb.
Więcej informacji