Zoptymalizowane chłodzenie modułów

Wysoce sprawne rozwiązania chłodzące do modułów i kontenerów SmartShelter. Obsługują szeroki zakres mocy, 5–30 kW na jedną szafę, i dostępne są w wariantach z bezpośrednim odparowaniem (DX), chłodzonych wodą i z ekonomizerem powietrznym.

W prefabrykowanych centrach danych niezwykle ważną rolę odgrywają rozwiązania chłodzące zoptymalizowane pod kątem wydajności i efektywnego wykorzystania przestrzeni. Rozwiązania chłodzące instalowane sufitowo i na końcach modułów zapewniają elastyczność konfiguracji modułów i konstrukcji systemu. Dostępne są systemy z bezpośrednim odparowaniem (DX), chłodzone wodą lodową oraz pośrednie ekonomizery powietrzne z rezerwowym chłodzeniem wodą lub DX. Te rozwiązania chłodzące poszerzają liczbę wariantów konfiguracyjnych tradycyjnych systemów klimatyzacji precyzyjnej, takich jak Uniflair LE i InRow.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Urządzenie chłodzące chłodzone wodą lodową z przepływem poziomym — moduł IT 100 kW, 380–415 V 3 fazy 50 Hz Numer katalogowy PFMC-CWB100 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Urządzenie chłodzące z bezpośrednim odparowaniem (DX) i przepływem górnym — moduł IT 40 kW, 380–415 V, 3 fazy, 50 Hz Numer katalogowy PFMC-HCXCDX40 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Urządzenie chłodzące chłodzone wodą lodową z przepływem górnym — moduł IT 40 kW, 380–415 V 3 fazy 50 Hz Numer katalogowy PFMC-HCXCW40 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Ekonomizer powietrzny — jednostka chłodzenia modułu IT, 50 kW, 380–415 V, 3 fazy, 50 Hz Numer katalogowy PFMC-NFC50 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Sprawność
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Sterowanie z aktywnym przepływem powietrza Monitoruje i aktywnie reguluje przepływ powietrza w urządzeniu chłodzącym w systemach wykorzystujących ograniczone przejścia, jednocześnie zapewniając widoczność gwarantującą efektywne chłodzenie sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu.
Elastyczność Obsługa zmiennych szerokości przejść, wysokości szaf, głębokości szaf i pojedynczych rzędów. Ograniczanie recyrkulacji powietrza w gorących i zimnych przejściach
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Skalowalność i elastyczność Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania