Data Center Operation: Energy Efficiency

Pełny wgląd w koszty zużycia energii oraz aktualne i historyczne dane o efektywności energetycznej instalacji, który umożliwia rozpoznawanie obszarów niskiej sprawności i uzyskanie lepszych wskaźników PUE/DCiE na poziomie podsystemów.

InfraStruxure Energy Efficiency udostępnia aktualne i historyczne wartości efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness), pozwalając na opartą na faktach analizę wykorzystania mocy przez zainstalowany sprzęt IT w kontekście całkowitego poboru mocy przez instalację w budynku. Narzędzie oferuje szczegółowy obraz efektywności wykorzystania energii z dokładnością do pojedynczych podsystemów, a także umożliwia analizę potencjalnych sposobów zwiększenia efektywności energetycznej. Dane o podsystemach mogą pochodzić z pomiarów lub oszacowań, dzięki czemu z aplikacji korzystać mogą także klienci niedysponujący licznikami mocy w wystarczającej liczbie. Internetowy panel sterowania zawiera informacje o aktualnych i wcześniejszych wartościach PUE, a także szczegółową analizę kosztów z podziałem na podsystemy. Moduł InfraStruxure Energy Efficiency jest dostępny za pośrednictwem oprogramowania InfraStruxure Operations i może być zintegrowany z systemem InfraStruxure Central oraz systemami korporacyjnymi innych firm.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Data Center Operation: Energy Efficiency — licencja na oprogramowanie Numer katalogowy AP90000 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Energy Efficiency, roczny kontrakt na serwisowanie oprogramowania Numer katalogowy WEE1YR Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Energy Efficiency, 3-letni kontrakt na serwisowanie oprogramowania Numer katalogowy WEE3YR Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Data Center Operation: Energy Efficiency, usługa konfiguracji Numer katalogowy WNSCENEFF Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Sprawność
Lokalizacja Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
Udogodnienia
Panel aktualizowany na żywo Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
Integracja danych z systemów różnych dostawców Umożliwia integrację z systemami innych firm do zarządzania przedsiębiorstwami i budynkami, m.in. TAC firmy Schneider, w zakresie zbierania danych, dostosowywania i integracji obliczeń efektywności PUE.
Interfejs WWW Ma za zadanie ułatwić integrację ze stronami WWW innych firm za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API).
Łatwa instalacja Krótszy czas i niższy koszt instalacji; do wdrożenia potrzebna jest minimalna liczba mierników mocy.
Dostępność
Edytor zależności zasilania Przegląd przepływu mocy przez instalację, w tym hierarchiczne rozbicie przepływu od przyłącza do budynku aż do głównego modułu dystrybucji zasilania (PDU).
Nie są wymagane dane pomiarowe Korzysta z danych pomiarowych lub modelowanych, co pozwala na obsługę instalacji bez liczników mocy lub z niewielką liczbą liczników.
Całkowity koszt eksploatacji
Straty w podsystemach Umożliwia analizowanie strat energii i kosztów energii na poziomie podsystemów, pozwalając na precyzyjną identyfikację podsystemu generującego największe koszty.
Raport PUE/DCiE Udostępnia raport zawierający bieżące i historyczne wartości PUE/DCiE, który obrazuje wpływ zmian sezonowych i nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i prezentacji zewnętrznych.
Obciążenie emisją dwutlenku węgla Prezentacja obciążenia emisją CO2 generowanego przez każdy podsystem energetyczny umożliwiająca błyskawiczne obliczenia całkowitego obciążenia środowiskowego.
Analiza efektywności energetycznej Podane bieżące i historyczne wartości PUE na podstawie aktualnego obciążenia generowanego przez sprzęt IT, pozwalające na opartą na faktach analizę efektywności energetycznej instalacji.
Ochrona
Dostęp dla wielu użytkowników Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
Role użytkowników Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
Dostęp "tylko do odczytu" Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
Zabezpieczenie hasłem Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.

Produkt 1

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Wybierz rodzinę
Wybierz numer katalogowy

Produkt 2

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania

Produkt 3

Wybierz rodzinę lub numer katalogowy, aby dokonać porównania