Provoz

Schneider Electric helps you maximise your installation’s uptime and control your capital expenditures through proactive maintainance services and facility operation services. 
Vzdálené monitorování je snadno použitelná a bezpečná webová služba pracující v reálném čase, která funguje jako druhá sada prvků sledování stavu infrastruktury ve vaší společnosti. Vzdálené monitorování zajišťuje podávání zpráv o jakémkoliv problému, který by mohl být významný, prostřednictvím osobního telefonického hovoru. Zajistíme, aby vám správná kontaktní osoba vysvětlila a vyřešila zjištěné problémy. Dvě centra vzdáleného monitorování pokrývají celý proces. Naši odborníci zpracovávají informace přijaté z vašich zařízení a zajišťují příslušnou odpověď, která zahrnuje záznam události, odesílání e-mailů a kontaktování prostřednictvím telefonních hovorů, eskalaci problémů podle potřeby a v souladu se servisními smlouvami.
Získejte další informace
Služby CPCS (Critical Power & Cooling Services) od společnosti Schneider Electric zahrnují různé služby zajišťujíc správný servis baterií a jejich případnou výměnu certifikovanými servisními pracovníky. Servis baterií představuje ideální způsob, jak předejít možnému selhání. Navíc jej lze přizpůsobit vašim potřebám a rozpočtu.
Získejte další informace
S programem rozšířené záruky společnosti APC by Schneider Electric budete mít jistotu, že v případě nepravděpodobného selhání bude váš výrobek rychle opraven nebo vyměněn, čímž se bude minimalizovat doba výpadku. Společnost Schneider Electric nabízí svým zákazníkům stovky jednofázových UPS modelů: · Od 300 VA do 20 kVA; · Stolní, věžové, stojanové, ...; · S interaktivním spojením, s dvojitou konverzí; · Pro počítače a periferní zařízení; · Pro sítě a servery; · Back-UPS, Back-UPS Pro, Smart-UPS, Smart-UPS Online, Symmetra LX atd. Pro zjednodušení volby rozšířené záruky souvisejícími s příslušnými modely UPS byly tyto možnosti seskupeny podle modelů s podobnými cenami. Existuje 9 skupin pro rozšířenou záruku, které se také nazývají servisními úrovněmi. Servisní úroveň je uvedena na konci rozšířené záruky SKU. Viz příklad níže. Příklad: WBEXTWAR1YR-SP-01A*: WBEXTWAR = zkratka pro prodloužení záruky, 1YR = rozšíření záruky o 1 rok / více let, SP = servisní balík 01A*: = Úroveň služby – Tradičně SP-01 až SP-08. *Začátkem roku 2017 byla zavedena SP-01A pouze pro region EMEA, jako nízká úroveň úrovní služeb, která pokrývá velmi malé a nejlevnější modely UPS.
Získejte další informace
Pro maximálně efektivní provoz vašich zařízení APC je důležité zajistit pravidelnou preventivní údržbu. Naší servisní zásadou je předcházet problémům dříve než nastanou. Moderní systémy napájení a vzduchotechniky obsahují komponenty, které se časem opotřebovávají. Správná péče a pravidelná údržba pomůže zamezit výpadkům a šetří váš čas i peníze. K zajištění správné péče o systém je zapotřebí speciálně vyškolený personál, který je obeznámen s vnitřními funkcemi produktů APC. Služby preventivní údržby APC zajistí požadovanou úroveň péče o systém.
Získejte další informace
Vaše snahy v oblasti údržby a provozu kritické infrastruktury se soustředí především na maximálně efektivní provoz s optimálním výkonem. V tom vám může pomoci servisní plán služby CPCS (Critical Power and Cooling Services) od společnosti Schneider Electric.
Získejte další informace