Statické přepojovače

Skutečná redundance a výjimečně vysoká spolehlivost přepínání mezi napájecími zdroji

Statické přepínače (STS) od společnosti MGE zajišťují napájení celé řady zařízení ze dvou nezávislých, redundantních zdrojů. Za normálních provozních podmínek statické přepínače automaticky přepnou napájení na stabilní alternativní zdroj za méně než 4 milisekundy. I za extrémních podmínek, například při fázovém posunu 180 stupňů, vykazují přepínače STS hodnoty detekční a přepínací doby, které jsou až desetkrát kratší než u mnoha jiných přepínačů.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt MGE Upsilon STS 100A Číslo dílu STS100 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt MGE Upsilon STS 160A Číslo dílu STS160 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt MGE Upsilon STS 250A Číslo dílu STS250 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt MGE Upsilon STS 30A Číslo dílu STS30 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt MGE Upsilon STS 400A Číslo dílu STS400 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt MGE Upsilon STS 60A Číslo dílu STS60 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt MGE Upsilon STS 630A Číslo dílu STS630 Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt MGE Upsilon STS - pomocná zařízení Číslo dílu STSAUX Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Obslužnost
Obsluha ze předu Usnadňuje instalaci a údržbu s minimálními nároky na prostor.
Dostupnost
Kompatibilní s generátory Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Ovladatelnost
Grafický displej LCD Text a názorné diagramy zobrazující režimy provozu, parametry systému a výstrahy.
Stavové kontrolky Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání