Aquaflair DF

Flexibilní chladiče pro instalaci do míst, kde je nutné vést vzduch potrubím

Potrubní chladiče jsou navrženy tak, aby nabízely kompletní řešení pro kritické instalace, kde podmínky nedovolují použít klasický chladič s axiálním ventilátorem. Ventilátory s vysokým externím statickým tlakem umožňují montovat tyto chladiče na různá místa ve vnitřním i venkovním prostředí. Všechny chladiče Aquaflair společnosti Schneider Electric nabízejí nízkou hlučnost díky využití velkých vzduchových výměníků, řízení otáček ventilátorů a izolovaného a zakrytého kompresoru. Náš vyspělý řídicí systém neustále monitoruje nastavené hodnoty, aby jednotka stále pracovala v mezích provozních limitů, a případné závady hlásí ještě před tím, než dojde k selhání. Chladiče jsou určeny k nejrůznějším způsobům využití a nabízejí maximální dostupnost zařízení pro chlazení řad a místností. Tím vzniká kompletní řešení pro odvod tepla.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody se zpětně zakřivenými ventilátory Číslo dílu ERCC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Vzduchem chlazené chladiče vody s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a systémem volného chlazení Číslo dílu ERCF Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Tepelná čerpadla s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu ERCH Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Modulační vzduchem chlazené chladiče vody s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu ISCC Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Modulační tepelná čerpadla s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami Číslo dílu ISCF Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Produkt Modulační vzduchem chlazené chladiče vody s ventilátory se zpětně zakřivenými lopatkami a systémem volného chlazení Číslo dílu ISCH Cena -- Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333 +420 382 766 333
Obslužnost
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Vysoce výkonná technologická řešení Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
Prefabrikovaný systém volného chlazení Řešení ve formě předem navrženého balíku umožňuje rychlý návrh a instalaci
Tandemové kompresory Rychlý a efektivní provoz kompresorů připojených ke společnému okruhu chladiva za účelem fázového řízení kapacity (pro některé modely/konfigurace není k dispozici)
Integrovaný systém volného chlazení (ekonomizér) Efektivní metoda pro snížení spotřeby energie při nízké teplotě venkovního vzduchu, která napomáhá optimalizaci spotřeby energie při chlazení datového střediska.
Integrovaný systém regulace čerpadel (Volitelné) K dispozici jsou integrované pumpy s pohonem s proměnlivými otáčkami, které umožňují průběžnou regulaci tlaku v okruhu s chlazenou vodou. Průtok chlazené vody se tak automaticky upravuje na základě nároků na chlazení, což přináší vyšší efektivitu systému chlazení vodou.
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Integrovaná instalační sada Zahrnuje všechny komponenty potřebné pro vytvoření jedné přípojky k chladiči bez nutnosti externích připojení k pomocným zařízením, například čerpadlům. Tím se zvyšuje rychlost implementace.
Optimální správa Propojení klimatizačních jednotek pro počítačové sály s chladiči zajišťuje vysokou energetickou účinnost v závislosti na skutečných a okamžitých podmínkách zatížení (volitelné)
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Dostupnost
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Elektronický expanzní ventil Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
Oddělený přívod napájení Čerpá energii z externí jednotky UPS pro ovládací panely a topná tělesa za účelem monitorování a ochrany jednotky i v případě úplného selhání napájení (volitelné)
Rychlé opětovné spuštění Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Kompresory Spirálové a šroubové kompresory obsahují minimum pohyblivých částí, a poskytují tak vyšší spolehlivost a delší životnost

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání