Garantiservice pågår

Garantistatus för UPS

Steg 1: Välj modell > Steg 2: Resultat

Med det här verktyget kan du verifiera om din APC UPS fortfarande omfattas av APC:s tillverkningsgaranti. Välj ditt APC UPS-modellnummer från listan nedan (använd produktfamiljfiltret om det underlättar sökningen), eller skriv in det i rutan nedan. Ange därefter serienumret. Med hjälp av den informationen kan APC avgöra om din UPS fortfarande omfattas av garantiperioden. Klicka här om du är osäker på hur du hittar modellnumret och serienumret.

Steg 1
Hitta ditt modellnummer
Modellnumret står på en etikett på antingen baksidan av din produkt eller på undersidan. Var etiketten sitter och vilka bokstavs/sifferkombinationer numret har beror på modell och produkttyp.

Modellnummer

Serienummer
exempel på streckkodsetikett
Steg 2
Eller välj en modell från listan


 • Ange serienummer

 • UPS-serienummer:

  Garantitjänster

  APC-produkter stöds av omfattande garantier och policyer som ger dig sinnesro redan vid leveransen. De flesta APC-produkter levereras i USA och Kanada med en tvåårig heltäckande standardgaranti. Beroende på var du befinner dig och vilken produkt det gäller kan du i stället ha en ettårig eller treårig garanti. Mer information hittar du i den medföljande produktdokumentationen.

  Utökade garantier och serviceprogram finns också klicka här för mer information.

  Reparationstjänster finns inte på alla platser. Kontakta din lokala APC-supporttekniker (online/via telefon) för mer information.

  Standardtjänster som omfattas av garantin

  Kunder som har problem med APC-produkter bör lösa de problemen genom APC:s tekniska supports process för problemeskalering.

  1. Leta efter en lösning i APC:s tekniska supports kunskapsbas
  2. Kontakta en APC-supportteknikeronline
  3. Kontakta en APC-supporttekniker via telefon

  Garantiomfattade serviceprogram täcker problem som definieras i användarhandboken för installation och drift. För garantiservice har kunderna flera alternativ. Individuella garantilängder hittar du i ägarhandboken för din produkt.

  Vem bör använda garantiomfattad standardservice

  Kunder som behöver service under den definierade fabriksgarantiperioden bör använda garantiomfattad service.

  Hur fungerar garantiomfattad standardservice

  Defekta produkter kan skickas tillbaka till APC av kunder för ersättning eller reparation under standardgarantiperioden. Defekta produkter ersätts eller repareras och returneras till kunden. Kunder som måste få tillbaka originalenheter hellre än ersättningsenheter på grund av tilldelade tillgångstaggar och bestämda avskrivningsscheman måste uttrycka ett sådant behov vid första kontakten med APC. Det kommer att vara APC:s standardförfarande att lämna ut renoverade ersättningsenheter i utbyte mot originalenheter. Garantin på renoverade enheter som lämnats in på garantiservice är 90 dagar eller återstoden av den ursprungliga garantiperioden, vilket som är längst. Reparerade enheter behåller saldot på sin ursprungliga garantiperiod.

  Fördelar med garantiomfattad standardservice

  Om problem hittas inom de första 30 driftsdagarna kommer APC att ersätta defekta enheter med nya enheter och betala alla därmed förknippade transportavgifter. Om problem hittas efter 30 dagar erbjuder standardservice snabba omloppstider genom att skicka en ersättningsenhet eller, på begäran, reparera kundens ursprungliga UPS-system. För företag med tilldelade tillgångstaggar och fastslagna avskrivningsscheman kan det vara viktigt att få tillbaka originalet hellre än en ersättning.

  Alternativet avlämning nästa dag

  Vem bör använda alternativet avlämning nästa dag

  Kunder som väljer alternativet avlämning nästa dag kommer att få ett besök från en APC-godkänd representant som kommer att lämna en ersättningsenhet till kundens plats medan de hämtar den defekta enheten. Kunder som ringer före 12.00 Singapore-tid kommer att få sin ersättningsenhet nästa arbetsdag. Kunder som ringer efter 12.00 Singapore-tid kommer att få sin ersättningsenhet efter två arbetsdagar.

  Hur fungerar avlämning nästa dag

  Det här alternativet kräver att kunden är på plats vid överenskommen till för att ta emot leveransen av ersättningsenheten. Om kunden inte är närvarande

  Next Day Drop-Off Option

  Who Should use Next Day Drop-Off Option

  Customers choosing the next day drop-off option will receive a visit from an APC authorized representative who will deliver a replacement unit to the customer's site while picking up the defective unit. Customers who call before 12:00 p.m. Singapore time will receive their replacement unit the next business day. Customers calling after 12:00 p.m. Singapore time will receive their unit in two business days.

  How Does the Next Day Drop-Off Option Work

  This option requires that the customer be present on site at the agreed upon time to accept delivery of the replacement unit. If the customer is not present upon arrival of the APC authorized representative, it will be the customer's responsibility to reschedule the delivery/pickup by calling Technical Support. Deliveries not rescheduled within 7 days will be considered completed and will receive no further action from APC. Customers declaring the need for the return of the original unit will receive the original unit back within 7 days of pickup.

  Benefits of the Next Day Drop-Off Option

  For problems found within the first 30 days of operation, APC will replace defective units with new units and pay all associated shipping charges. For defects found after 30 days, next day drop-off service offers quick turnaround time by sending a replacement unit or, if requested, repairing of the customer's original UPS system. For companies with assigned asset tags and set depreciation schedules, getting the original back rather than a replacement may be important.

  Important Note: At the time of delivery, the faulty unit must be electrically de-installed and ready to be removed from the customer site. Customers who have not electrically de-installed the faulty unit prior to the arrival of the APC representative will be required to reschedule the replacement delivery and will be charged a no trouble found service fee. APC is not responsible for the electrical de-installation of faulty units, but may perform this service on a Time and Materials basis at the customer's request.

  For further information on our Time and Materials policy, please refer to APC's Terms and Conditions document.