Odpowiedzialność dostawców

Jako przedsiębiorstwo globalne APC by Schneider Electric podlega skomplikowanym regulacjom prawnym oraz czynnikom rynkowym, które są pochodną różnych inicjatyw środowiskowych. Jednocześnie działa pod presją rosnących oczekiwań klientów. W rezultacie oczekujemy od naszych dostawców przekazywania szczegółowych informacji na temat materiałów i części, które od nich nabywamy. Oznacza to, że nasi dostawcy muszą nie tylko dostarczać nam materiały, części i produkty zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, lecz również dane — najlepiej w formie cyfrowej — potrzebne, by takiej zgodności formalnie dowieść.

Dostawcy powinni być gotowi do terminowego udzielania wyczerpujących odpowiedzi na nasze zapytania dotyczące danych o zgodności. Często zbieranie danych powierzamy firmom trzecim, a dostawcy powinni odpowiadać na wnioski tych firm tak samo, jak na oficjalne wnioski naszego przedsiębiorstwa.

Informacje o zgodności z normami i przepisami należy traktować jako jedną z kategorii danych o produkcie — równie ważną, jak wszelkie inne parametry na arkuszu danych technicznych. Dostawcy powinni dokładać wszelkich starań, by wykazywać zgodność swoich produktów z normami i przepisami, stosując transparentne procesy sprawozdawcze zapewniające bezbłędność ujawnianych informacji.

Zdajemy sobie sprawę, że udzielanie odpowiedzi na pytania o skomplikowane dane może być trudne. Dlatego służymy pomocą. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat inicjatywy zgodności produktów APC z normami i przepisami środowiskowymi, a także o potencjalnym wpływie tej inicjatywy na działalność biznesową, należy skontaktować się z naszym biurem ochrony środowiska (Environmental Stewardship Office) za pośrednictwem zespołu wsparcia.

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach Schneider Electric dotyczących dostawców

Więcej informacji