• Default Alternative Text

  Ten przewodnik pomoże Ci wybrać zasilacz UPS z podtrzymaniem akumulatorowym, który będzie najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

  Default Alternative Text

  Co to jest zasilacz bezprzerwowy (UPS)?

  Zasilacz bezprzerwowy (UPS, uninterruptible power supply) oferuje gwarantowaną ochronę zasilania podłączonych urządzeń elektronicznych. Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu lub jego parametry nie będą mieścić się w bezpiecznym przedziale, zasilacz UPS natychmiast zacznie podawać czyste zasilanie akumulatorowe do podłączonych, wrażliwych urządzeń, a jednocześnie będzie chronił je przed przepięciami.

  APC, flagowa marka firmy Schneider Electric, oferuje zasilacze UPS dla komputerów i urządzeń peryferyjnych, sieci i serwerów oraz centrów przetwarzania danych i infrastruktury.

  Zobacz wszystkie nasze produkty UPS

  Potrzebujesz pomocy w wyborze zasilacza UPS z podtrzymaniem akumulatorowym?

  Skorzystaj z naszego selektora UPS, aby uzyskać indywidualną rekomendację zasilacza UPS z podtrzymaniem akumulatorowym do domu lub firmy.
  SELEKTOR UPS

  Dlaczego zasilacz UPS jest potrzebny w domu lub w firmie?

  Default Alternative Text

  Dom: Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, fluktuacjami i innymi zakłóceniami zasilania. Zasilacz UPS zapewnia akumulatorowe podtrzymanie zasilania i ochronę urządzeń elektronicznych, między innymi:

  • urządzeń sieci bezprzewodowych (routerów, modemów);
  • komputerów;
  • telewizorów;
  • systemów alarmowych;
  • konsol do gier;
  • urządzeń mobilnych.

  Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla domu

  Default Alternative Text

  Firma: Przestoje spowodowane przez przerwy w zasilaniu są frustrujące dla każdego, ale dla przedsiębiorstwa lub instytucji mogą mieć także poważne konsekwencje finansowe. Straty wynikające z przestojów spowodowanych przez zakłócenia w zasilaniu — przestojów, których dałoby się uniknąć poprzez zastosowanie zasilacza UPS — każdego roku liczone są w miliardach dolarów. W przypadku przedsiębiorstw z listy Fortune 1000:

  • Średni roczny koszt nieplanowanych przestojów wynosi od 1,25 do 2,5 mld USD.
  • Średni koszt awarii infrastruktury: 100 000 USD/godzinę
  • Średni koszt awarii aplikacji o newralgicznym znaczeniu: od 500 000 do 1 mln USD/godzinę

  Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na straty finansowe, ponieważ mają ograniczoną zdolność generowania przychodów podczas przestoju.

  Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla firm

  Default Alternative Text

  Jakiej mocy zasilacza UPS potrzebujesz?

  W danych technicznych urządzeń elektronicznych podaje się zarówno maksymalną znamionową moc w watach (W), jak i w woltoamperach (VA). Pobór mocy przez urządzenie podłączone do zasilacza nie może przekroczyć żadnej z tych dwóch wartości. Waty to jednostka mocy rzeczywistej pobieranej przez urządzenie, natomiast wartość wyrażona w woltoamperach to iloczyn napięcia przyłożonego do urządzenia i prądu pobieranego przez to urządzenie.

  Aby ułatwić sobie wybór mocy zasilacza UPS, skorzystaj z naszego Selektora UPS

  Default Alternative Text

  Współczynnik mocy

  W przypadku komputerów i zasilaczy UPS wartości wyrażone w watach i VA mogą się znacznie różnić, z tym że wartość wyrażona w VA nigdy nie jest mniejsza od liczby wyrażonej w watach. Stosunek liczby W do VA nazywany jest „współczynnikiem mocy” (ang. Power Factor, PF) i wyrażony jako liczba (np. –0,8) albo wartość porcentowa (np. –80%). Przy doborze zasilacza UPS do określonego zastosowania właśnie współczynnik mocy ma największe znaczenie. Z zasady maksymalna moc wyjściowa zasilacza UPS wyrażona w watach powinna być o 20–25% wyższa od łącznej mocy pobieranej przez wszystkie podłączone do niego urządzenia.

  Aby dowiedzieć się więcej o współczynniku mocy, przeczytaj nasze opracowanie White Paper

  Default Alternative Text

  Jak długo musi być podtrzymywane zasilanie podłączonych urządzeń?

  To zależy od tego, jakiego rodzaju urządzenia i instalacje ma chronić zasilacz UPS. Pod pojęciem „czasu podtrzymania” rozumiemy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilać podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu. Im więcej urządzeń podłączonych jest do zasilacza UPS, tym krótszy będzie czas podtrzymania. Dlatego ważne jest, aby zasilacz UPS podtrzymywał zasilanie tylko rzeczywiście najważniejszego sprzętu.

  Jakie funkcje i cechy należy brać pod uwagę, wybierając system UPS?

  Cechy i funkcje podstawowe

  Akumulatory wymienialne przez użytkownika — możliwość dodawania lub wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników zwiększa dostępność całego systemu UPS.

  Gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową — ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń. 

  Wskazówka uszkodzenia w instalacji budynku — dioda LED informująca użytkowników o potencjalnie niebezpiecznej usterce w instalacji elektrycznej budynku.

  Odstępy między gniazdami umożliwiające podłączenie indywidualnych zasilaczy — zachowanie takich odstępów sprawia, że zasilacz (transformator) podłączony do gniazda zasilacza UPS nie blokuje dostępu do sąsiednich gniazd.

  Automatyczny autotest — regularnie wykonywany test akumulatorów, który może zawczasu wykryć konieczność ich wymiany.

  Cechy i funkcje dodatkowe

  Automatyczna regulacja napięcia (AVR, Automatic Voltage Regulation — koryguje zbyt niskie napięcia bez korzystania z akumulatora, a tym samym wydłuża dostępność zasilania.

  Czysta sinusoida przy zasilaniu akumulatorowym — symulacja zasilania sieciowego w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi o aktywnie korygowanym współczynniku mocy obciążenia (PFC).

  SmartSlot — interfejs umożliwiający instalację kart zarządzających Network Management Card, które wzbogacają możliwości zasilacza UPS.

  Skalowalny czas podtrzymanua — możliwość wydłużania czasu podtrzymania poprzez instalowanie zewnętrznych pakietów akumulatorowych.

  Filtrowanie zasilania — chroni podłączone odbiorniki przed przepięciami, wyskokami napięcia, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi zakłóceniami zasilania.

  Cechy i funkcje zaawansowane

  Regulacja punktów przełączania napięcia — wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.

  Ładowanie akumulatora z kompensacją temperatury — regulacja parametrów ładowania z uwzględnieniem temperatury akumulatorów przedłuża ich żywotność.

  Inteligentne zarządzanie akumulatorami — maksymalizuje wydajność, żywotnść i niezawodność akumulatorów poprzez inteligentne, precyzyjnie regulowane ładowanie.

  Pedykcyjne ostrzeganie o awariach — analiza ryzyka awarii pełniąca rolę systemu wczesnego ostrzegania i pozwalająca zawczasu wymieniać narażone podzespoły.

  Akumulatory zewnętrzne podłączane na zasadzie plug-and-play — rozwiązanie zapewniające czyste i nieprzerwane zasilanie w trakcie instalacji akumulatorów wydłużających czas podtrzymania.

  • Przed jakimi rodzajami nieprawidłowości w zasilaniu chroni zasilacz UPS z podtrzymaniem akumulatorowym?

   Wiele problemów z zasilaniem ma źródło w publicznej sieci energetycznej, która — ciągnąc się tysiącami kilometów — jest narażona na uszkodzenia pod wpływem czynników pogodowych, takich jak silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, śnieg, lód i powodzie, a także na awarie sprzętu i szkody wywołane wypadkami komunikacyjnymi. Klikaj slajdy, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach zakłóceń zasilania, przed którymi UPS z podtrzymaniem akumulatorowym będzie chronił Twój sprzęt.

   Default Alternative Text
  • Stan przejściowy

   Potencjalnie najbardziej szkodliwy typ zakłóceń zasilania. Przejściowe przepięcia lub spadki są to krótkotrwałe zmiany natężenia prądu, napiecia lub częstotliwości.

   Default Alternative Text
  • Przerwa

   Przerwa w zasilaniu to całkowity brak napięcia lub prądu dla odbiornika.

   Default Alternative Text
  • Zapad napięcia

   Spadek napięcia przemiennego o danej częstotliwości, spowodowany zwykle dużym poborem mocy podczas rozruchu jakiegoś urządzenia lub usterką w instalacji.

   Default Alternative Text
  • Podnapięcie

   Podnapięcia są skutkiem długotrwałych problemów, które w krótszym okresie wywołują spadki napięcia. Mają charakter tymczasowy, ale mogą trwać dłużej niż minutę.
   Spotykane jest też angielskie określenie „brownout”.

   Default Alternative Text
  • Wzrost napięcia

   Chwilowy wzrost napięcia przemiennego, czyli odwrotność zapadu napięcia.
   Typowymi źródłami takich zakłóceń są połączenia zerowe (N) o wysokiej impedancji oraz nagłe spadki obciążenia.

   Default Alternative Text
  • Nadnapięcie

   Utrzymujące się przez dłuższy czas podwyższone napięcie. Może mieć charakter przejściowy lub stały i jest potencjalnie niebezpieczne. Zdarza się w regionach charakteryzujących się sezonowymi wahaniami zapotrzebowania na energię — w sytuacji, gdy po sezonie wielu odbiorców ogranicza zużycie energii.

   Default Alternative Text
  • Zniekształcenie przebiegu

   Wyróżnia się pięć rodzajów zniekształceń przebiegu:

   1. Przesunięcie składowej stałej
   2. Harmoniczne
   3. Interharmoniczne
   4. Załamania
   5. Szum

   Default Alternative Text
  • Zmiana częstotliwości

   Zmiana częstotliwości przepływu prądu przemiennego może występować w przypadku silnego obciążenia generatora lub w infrastrukturze o niskiej jakości.

   Default Alternative Text
  • Fluktuacja napięcia

   Szereg zmian napięcia lub cyklicznych odchyleń obwiedni przebiegu napięcia, z reguły o częstotliwości mniejszej od 25 Hz.

   Default Alternative Text
  • Więcej informacji

   Więcej informacji o różnych rodzajach problemów z zasilaniem można znaleźć w naszym opracowaniu White Paper pt. Siedem typów problemów z zasilaniem.

   KLIKNIJ TUTAJ
   Default Alternative Text

   Komputery i urządzenia peryferyjne

   Akumulatorowe podtrzymanie zasilania i ochrona przeciwprzepięciowa komputerów, sieci domowych, zewnętrznych pamięci masowych, konsol do gier, serwerów domowych i innych urządzeń.

   Zobacz nasze produkty

   Sieci i serwery

   Zapewnienie dostępności zasilania i zarządzanie zasilaniem serwerów, pamięci masowych i biznesowych systemów sieciowych różnej kategorii.

   PRZEJRZYJ OFERTĘ TYCH PRODUKTÓW

   Centra przetwarzania danych i infrastruktura

   Ochrona zasilania trójfazowego w formie w pełni zintegrowanych rozwiązań dla sieci ogólnokorporacyjnych, centrów przetwarzania danych, systemów o newralgicznym znaczeniu biznesowym i procesów przemysłowych/produkcyjnych.

   Nasza oferta

   Zastosowania specjalne

   Bezpieczne systemy zasilania do specjalnych zastosowań zasilania jednofazowego, takich jak sterowanie przemysłowe, energia odnawialna, zastosowania morskie, telekomunikacja i inne konfiguracje.

   Zobacz wszystkie opcje

   Zarządzanie zasilaczami UPS

   Oprogramowanie, sieciowe karty zarządzające i urządzenia peryferyjne do zarządzania zasilaczami UPS i bezpiecznego wyłączania systemów.

   Więcej szczegółów

   Akumulatory zamienne do zasilaczy UPS

   Zamienne kasety akumulatorów (RBC) do zasilaczy Back-UPS, Smart-UPS i Smart-UPS On-Line.

   Dowiedz się więcej